Tetování a znaky

Z WWN Wiki

Rodová a kastovní tetování

Tetování označující příslušnost k rodu (případně společenskou třídu, kastu, příslušnost k cechu apod.) je rozšířeno jak v Shaekanaris tak v mnoha lidských a elfích královstvích.
V Shaekanaris se barvou odlišují jednotlivé rody (→ Rody), znakem a jeho umístěním pak postavení konkrétního jedince, otroka, nebo zvířete.
U rodů elsia a lidí se tetuje obvykle jen šlechta.
Jak u tarnen tak u národů povrchu může tetování mít i estetický význam; představy o estetice se mohou mezi národy značně lišit.

Ovládání a uzamykání živlu

Elsia jakožto stvoření živlů mohou mít někdy problémy erupce živlů korigovat. Nejčastěji se tento problém týká ariarů, elsia ohně. Zejména u magicky nadaných dochází v pubertě (ale i v jiných obdobích života) ke změnám energetických toků a mladý ariar tak může kolem sebe vše podpalovat, aniž by měl nad živlem kontrolu.
Někdy jsou výbuchy živlu natolik silné, že je potřeba živel v jedinci uzamykat drastickým a bolestným způsobem, kterým toto tetování bezpochyby je. Tetování nebrání v používání živlu (pokud je provedeno správně a není úmyslem přístup k živlu zakázat), ale usměrňuje jeho energetické toky. Tetovaný se tak musí (nejen) živlovou magii učit ovládat téměř od začátku. Většinou je přeučení poměrně rychlé, i když bolestné.

Další magická tetování

Vedle živlových tetování se mohou tetování používat i k dalším magickým účelům. Mohou podporovat nějaký druh kouzel, nebo sloužit jako permanentní amulet (obvykle se pak pojí s magií krve).
Jak již bylo zmíněno, tetováním lze jedici zcela uzamknout přístup k magii. Existují i taková tetování, která mohou jedince oddělit od astrálu, uzamknout v něm duši nebo démona a podobné hrůzy. Takové druhy magie jsou téměř všude ilegální a tvrdě potírané.

Bílé tetování (tarnen)

Bílé tetování u tarnen označuje vyhnance. Nejčastějším důvodem vyhnanstvím je uctívání bohyně Ilidie, která hlásá rovnost ras mír mezi národy. Bíle tetovaní tarnen jsou tedy většinou mírumilovní a k lidem přátelští. Není ale dobré se na přátelskost bíle tetovaného tarnena spoléhat. Bíle se může tetovat i šlechtic, u kterého z nějakého důvodu není vhodné jeho zabití. Tetování je pak rozsudkem horším, než smrt. Bíle tetovat se mohou i jedinci, vybraní jako cvičné cíle pro zabijácké sekty, nebo kdokoli, kdo se znelíbil.
Pro bíle tetovaného tarnena je nemožné zůstat v Shaekanaris. Pro každého jiného tarnena vidět bílé tetování znamená povinnost bíle tetovaného zabít.
Tetuje se obvykle obličej, aby byly znaky patrné na první pohled.
Podle znaků se dá rozlišit důvod vyhnanství, ne vždy je ale důvod dělat tyto znaky precizně, u tetovaných se nepředpokládá dlouhá doba dožití.

Černé tetování (sarch)

Černé tetování u sarchů označuje speciální výcvik. Tito obvykle operují v jiných světech s velkou mírou samostatnosti a vlastní vůle. Nejsou napojeni na kolektivní vědomí a ovládání Dvanácti, to je však nečiní méně nebezpečnými; spíš naopak jsou pro tento výcvik vybíráni jedni z nejschopnějších a nejmocnějších, s velkým potenciálem k plnění cílů sarchů a Ničitele.