Stvořitel

Z WWN Wiki

Stvořitel

pohlaví: -
rasa: mocnost
fyzický věk:


opozitum: Ničitel


Mocnost, opozitum Ničitele


Vzhled a popis:

Stvořitel je principem tvůrčím, tvořícím a rozvíjejícím. Podle některých filozofických směrů je tvořící silou až zahlcující a bez regulace vedoucí k destrukci sebe sama. Nejpravděpodobnějším důsledkem tvořivé síly bez regulace by tak bylo buď nesmyslné bezúčelné tvoření zahlcují všechny prostory a světy, nebo vytvoření dokonalosti a tedy ustrnutí veškerého vývoje a snah.
Většina učenců se tak shodne na tom, že opozitum Stvořitele, reprezentované Ničitelem, je nutným principem rozumného fungování světa.
Podle některých extrémnějších dohadů jsou dokonce Stvořitel a Ničitel pouze různými projevy jedné moci.

Samotná bytost Stvořitele je centrem mnoha dohad a věrouk. Stvořitel je mocností uctívanou v mnohých částech světa, někde je považován za božstvo. Chrámy zasvěcené Stvořiteli bývají vzdušné a světlé (samozřejmě dle architektury dané doby a kultury), někdy smíšeny s kulty slunce.
O bytosti existují v určitých uzavřených kruzích dohady, že část principu, schopná komunikace se svými služebníky a jejich prostřednictvím přímých zásahů do reality, byla kdysi také smrtelníkem. Podle těchto dohadů by tak mohla trpět neduhy a touhami smrtelníků a nejednat tak pouze jako tvůrčí princip a být schopná i různých úskoků, dohod a manipulace (tedy vlastností připisovaných spíše chaotické a destrukční straně).
Podle některých velmi nepravděpodobných a velmi okrajových teorií je i možné bytost Stvořitele zabít. Zatím však umírají pouze tito teoretici a Stvořitel si drží pevné zdraví (velmi metaforicky řečeno).

Pro běžného smrtelníka je setkání s bytostí Stvořitele velmi nepravděpodobné a mnoho smrtelníků má o tomto principu jen velmi matnou představu.
Se Stvořitelem se setkávají především jeho služebníci.
Do určité míry se bytost Stvořitele přizpůsobuje anticipaci do něj vkládané, jak ze strany jeho služebníků, tak ostatních bytostí; jeho prostředí a on sám pak má sklony vypadat jako moudrý stařec kreslící si ve své katedrále motýlky, jako rodičovská postava a podobné poklidné, ale autoritativní výjevy.