Substituce šablon

Z WWN Wiki

Tato speciální stránka zpracuje text a rekurzivně rozbalí všechny použité šablony. Také rozbalí podporované funkce syntaktického analyzátoru jako {{#language:…}} a proměnné jako {{CURRENTDAY}}. V podstatě rozbalí téměř všechno v dvojitých složených závorkách.

Substituce šablon