Ničitel

Z WWN Wiki

Ničitel

pohlaví: -
rasa: mocnost
fyzický věk:


opozitum: Stvořitel


Mocnost, opozitum Stvořitele


Vzhled a popis:

Ničitel je, jak jeho označení napovídá, principem destrukce, zániku a rozpadu. Podle některých filosofických směrů je tato mocnost nutným doplňkem tvořivé síly, dodává dynamiku životu a umožňuje další život.
Podle některých extrémnějších dohadů jsou dokonce Stvořitel a Ničitel pouze různými projevy jedné moci.

Samotná bytost Ničitele je pak záhadou. Existují dohady, že bytost Ničitele byla kdysi smrtelníkem, do kterého Moc vstoupila a tato bytost tak může trpět neduhy smrtelníků: může mít různé bláhové nápady, nesmyslnou touhu vyhladit vše bez ohledu na stabilitu existence, může zešílet a může být i zabita.
Jiné, střízlivější dohady zase tvrdí, že je to jsou bláboly choré mysli a mocnosti se takové personifikované nesmyly netýkají.

Pro běžného smrtelníka je setkání s bytostí Ničitele velmi nepravděpodobné a mnoho smrtelníků má o tomto principu jen velmi matnou představu.
S Ničitelem se setkávají především jeho služebníci.
Do určité míry se bytost Ničitele přizpůsobuje anticipaci do něj vkládané, jak ze strany jeho služebníků, tak ostatních bytostí; jeho prostředí a on sám pak má sklony vypadat jako rozkládající se mršina a podobné hrůzné výjevy.