Historie

Z WWN Wiki

Přehledová tabulka významných historických událostí.
Po najetí na některé buňky se zobrazí upřesňující poznámka.


Letopočet Významné události Arkabanova Hvězda Království Kierthu Císařství Askelata Shaekanaris
- 2037 vznik Arkabanovy Hvězdy
začátek magických válek předků
Založení Akrabanovy hvězdy
- 2021 Adimeran
- 1883 končí magické války předků
- 1884 rozštěpění lidské civilizace na Kierthsilthrim/Saelnarin/Lenthrin Založení Císařství
- 1868 Arkaba
- 1823 Ornafees
- 1810 příchod elsia na území budoucího Lawerenu se otevírá brána do starého světa
- 1809 začátek Elfích válek vznik Lawerenu a Mirheimu
- 1808 Obětování prvního krále Mirheimu; Sioril nastupuje na trůn
- 1712 vznik Aladeny
- 1440 konec Elfích válek
Lenthrin se uzavírá
odchod vaeria
- 1336 sarch se dostávají do nového světa
- 1310 trillin odchází do podzemí
- 1274 zrození rasy tarnen vzniká Shaekanaris
- 1267 první generace tarnen
- 1123 vznik Jižního království
- 1019 Zan'laos se stává vojevůdcem
- 1045 zrod božstev tarnen zrod bohyně Shanae Nashar
- 852 vznik Ralimionu
- 341 Saihlin se stává vojevůdcem
- 184 založen Mor'Gar (vládne Ceeniariss)
- 85 Eledwyss vyhoštěn do Mor'Garu
- 73 narození Aevriss Gaar't
- 37 První objevitelské lodě Saelnarinu v kontaktu s Kierthem
- 29 Krvavá noc; smrt Atharyi
- 28 vyhnanství Saihlina
- 26 do Kapitole přichází Saihlin
1 c. l. Kolonizace Začátek Kolonizace Kierthu
92 narození Sharesse
118 Aevriss zabíjí svou matku a stává se za podpory Eledwysse vládkyní Mor'Garu
225 narození Airiliena (Jižní království)
242 narození Hiriena (Jižní království)
248 narození Orima (Laweren)
253 narození Dalmayra (Aladena)
261 Zánik Aladeny, uprchlíci přicházejí do Lawerenu a Mirheimu Změna významu Askelaty
295 Začátky hladomorů
302 Bitva u Haver Bitva u Haver Bitva u Haver
303 konec válek, příměří Karnias nastoluje mírovou politiku.
304 narození Askiara, adoptován Nefarys
305 Faerias odchází z Lawerenu do Kapitole přichází Faerias Kernadeel
314 začíná vláda Vallase narození Meidriase, adoptován Ternilus
326 Sharess vypuzen z Mor'Garu narození Dar'Gora
328 Vallas šílí, nastoluje tyranii narození Edumara
329
330
338 Arglin mizí jako hrozba
339
340
341
342 Meidrias nastupuje na trůn, Ternilus místodržícím Kierthu Velká zakázka pro Cech
343 narození Zarthiase + adoptován Feryn Sharess se dostává do Cechu
344
345 narození Alathose + adoptován Sitnar
346
347 Savil přichází do Mor'Garu
348
349
350 smrt Vallase - vládne Dalmayr
351 Druhá velká zakázka
352
353 Dalmayr se stává temným; konec Arglina Dalmayr mizí, úřednickou vládu vede Lex Savil se stává Bílým
354
355
356 Karnias narození Viceeny
357
358 Dalmayr se vrací a opět se ujímá vlády umírá Orimas, Orim nastupuje na trůn (Laweren)
359 Sharova zakázka Smrt 3 ze 4 císařských potomků Sharess vykonává zakázku v Císařství.
360 Narození Gonolla
361 umírá král Jižního království, Airilien je proklet
363 smrt Císařovny - Gonoll jde do kláštera