Démoni

Z WWN Wiki

Pojem 'démoni' zahrnuje mnoho různých druhů a poddruhů bytostí. Podle některých klasifikací je 'démon' říší (tedy na stejné úrovni dělení živočichové - rostliny - houby). Podle většinového názoru by však démoni měli být klasifikováni již na úrovni domén (tedy archea - bakterie - eukariota - nebuněčné organismy). Hlavním argumentem většinového názoru je odlišná vázanost na hmotný svět oproti ostatním formám života.
V širším slova smyslu tedy k démonům patří většina astrálních bytostí (bez přímé závislosti na buněčný život) od vyšších démonů, 'běžných' démonů až po astrální, nejčastěji parazitické, záchvěvy, které jsou připodobňováni k virům.
V užším slova smyslu pak jsou za démony označovány jen ty astrální bytosti, které jsou schopny větší interakce s hmotnými bytostmi (ne nutně v hmotném světě).
Rozdělení na 'vyšší démony' a 'démony' (označení 'nižší démoni' se nedoporučuje užívat) je pak pouze etymologickou berličkou pro smrtelníky. Démoni používají vlastní klasifikace, do kterých smrtelníkům nedovolují příliš nahlížet.

Vyšší démoni

Vyšší démoni jsou astrální bytosti v přímém spojení s hmotným světem. Teoreticky mohou přes astrál putovat mezi světy téměř libovolně; většina světů je ale obsazena určitými démony, kteří si své území hájí a 'cizí' démony nevpouštějí.

Vyšších démonů není mnoho (není nám známo mnoho). Schopnostmi a možnostmi působení přesahuji nižší božstva; přesné schopnosti ale neznáme. Rovněž o oblasti jejich působení a možnostech zasahování máme jen mlhavou představu, pravděpodobně jsou však pro existenci světa takového, jak ho známe, nezbytní. Pokusy o jejich likvidaci by tedy nebyly dobrým nápadem. Na druhou stranu ani vyšší démoni nemívají sklony zničit vše živé a/nebo zabíjet ve velkém.
Většinou ani nemají touhu ovládat smrtelníky ve velkém a měnit běh světa. Výjimkou je například Dvanácti, který ovládá (téměř) celou rasu sarch. (Není ale původním démonem tohoto světa, dostal se sem právě se sarchy. Pravděpodobně i upíři a ghrénové byli kdysi skupinou smrtelníků ovládaných vyšším démonem, v dnešní době je však již démon jen obtížně diferencovatelný a šíří se infekčním principem.)
Častěji než obsazení skupiny smrtelníků vyšší démon napadne smrtelníka jednoho. Podle vůle smrtelníka ho pak do jisté míry ovládá a do jisté míry přebírá jeho vlastnosti. Právě toto jsou nejčastější případy, kdy se démoni uchylují k masakrům, pod vlivem emocí a potlačovaných přání toho daného smrtelníka.

Vyšší démoni jsou navíc spoutáni bezpočtem pravidel, z nichž mají přímý dopad na smrtelníky jen některá: Nejznámějším pravidlem je, že démon nezabije dítě. Vzhledem k tomu, že to ale platí pro všechny vyšší démony, mohou někdy v boji proti sobě právě děti používat.

Kontakt s démony

Vyšší démoni obecně nemívají problém se smrtelníky komunikovat tak, aby jim bez potíží rozuměli; ne vždy jsou k tomu však svolní a ochotní. Spíše naopak.
Rozmluva s vyšším démonem je nebezpečná hra se slovy, popsat všechna pravidla a náležitosti je v nadlidských silách.

  • Základním pravidlem je tykání. Vykání je určeno nepříteli, nejčastěji do něj démon přejde před útokem.
  • Druhou důležitou věcí je zabránit, aby démon znal pravé jméno; je to prostředek k ovládnutí a zničení. Stejně tak se doporučuje znát jméno démona, se kterým se bude komunikovat. Je potřeba jej ale znát perfektně, s dokonalou výslovností. Chyba ve vylovení může mít pro smrtelníka fatální důsledky a může vést i k prolomení ochranného či vyvolávacího kruhu.
  • S tím souvisí i to, že není dobré vyslovovat jméno démona bezdůvodně; může fungovat jako přivolání démona a jeho následnou velmi nepříjemnou škodolibost.
  • Rizikovým chováním, hraničícím se sebevraždou, je pak vyvolání démona s úmyslem, aby plnil přání nebo snad dokonce sloužil. Démon to totiž často i vykoná a to tím nejhorším možným způsobem pro smrtelníka.
  • Stejně tak se nedoporučuje s démony obchodovat, nebo uzavírat dohody na protislužby.
  • Také není dobré se pokoušet vyšší démony zabíjet; i když se to nakrásně povede, výsledek stejně bude jen dočasný. Vedle toho, že s tím dochází k různě rozsáhlým poškozením reality i astrálu, se pak démon dřív či později stejně vrátí. Často se pak narodí do nejbližší rodiny a velmi nehezkým způsobem odstraní svého vraha. (Neplést se zabitím nositele; pak se démon přenese spíše do potomků nositele nebo svého vraha.)

Jména

Z výše uvedených důvodů se, zejména vyšší démoni, velmi snaží aby nikdo neznal jejich jméno.
Používají k tomu mimo jiné číslování. Nejznámějším 'číslovaným' démonem je Dvanácti. Předpoklad, že se jedná o dvanáctého démona v jakémkoliv pořadí, je však mylný; pokud konkrétní čísla něco znamenají, démoni jej nejsou ochotni vysvětlit. Navíc není známo, že by kdy existoval nějaký 'První'.
K dalšímu pojmenování se používají antonyma v případě démonů duálního/opozičního principu. Jako příklad uveďme parazitické démony - Temného a Bílého.Někteří ze známých démonů:
Dvanácti
Temný
Bílý

Související pojmy:
Upíři, Pán upírů
Ghrén
Sarch
Astrál
Ladónie