Císařství

Z WWN Wiki

Císařství je rozsáhlý, mocný a silně militantní státní útvar, po většinu své existence přísně až despoticky vedený. Vedle vlády hraje v Císařství velkou roli církev, zejména pak její inkvizice.
Po většinu času své historie je pro Císařství charakteristická výbojnost, kolonizace a podrobování slabších národů.
Císařství je silně xenofobní, neuznává práva jiné rase, než lidské.
Hlavním městem je Kapitol (též Kapitole).

Geografie a rozloha

Císařství je největší státní útvar. V době moderní historie sjednocuje Císařství celý kontinent Saelnarin, od permafrostu na severu až po pouště na jihu.
Od počátku Císařského letopočtu začíná Císařství s kolonizací Starého Kontinentu a postupně obsazuje jeho západní polovinu.

Saelnarin

Hlavní město, Kapitol, leží na východním pobřeží Saelnarinu. Ze západu je město chráněno mohutným horským masivem sahajícím až k zmrzlému severu. Na sever od Kapitole se táhnou rozsáhlé pláně. I přes svoji severní polohu jsou poměrně úrodné, vyhřívané mořskými proudy a chráněny horami. V oblasti je díky proudům i poměrně deštivo. Na jih od Kapitole se země otevírá do kopcovitého terénu, který je z jihu ohraničen předělovým pohořím, dělícím Saelnarin na severní a jižní polovinu.
Na jih od tohoto pohoří půda zvolna klesá až k jižnímu předělu. Oblast mezi oběma předělovými pohořími je zemědělská, s přívětivým a ze severu se postupně oteplujícím podnebím vhodným pro rozmanité zemědělské plodiny.
Pod jižním předělovým pohořím se pak nachází především pouštní oblasti.

Po téměř celém západním pobřeží kontinentu se táhne vysoké horské pásmo.

Kierth

Kierth je císařstvím postupně obsazován od západního pobřeží. Od začátku kolonizace se počítá Císařský letopočet. V roce 303 tohoto letopočtu jsou války ukončeny a uzavírá se příměří. Na čas jsou tak hranice Císařství ustáleny zhruba v polovině kontinentu. Na severu je hranice určena Šedými horami (s rozsáhlými oblastmi 'nikoho', zničených Agrglinovým působením). Na východním úbočí těchto hor leží drobná knížectví a království, považované za poměrně zaostalé oblasti. Šedé hory přecházejí na jihu do tzv. Askelatatského průsmyku. Tudy vedou mnohé obchodní a pašerácké stezky. Hranice dále pokračuje do Ohnivých hor. Jak jméno napovídá, Ohnivé hory jsou územím tradičně patřící Ariarským rodům. Na východ od těchto hor leží království Laweren, na jihu sousedícím s Jižním královstvím. Velká část hranice s tímto královstvím je tvořena nehostinnými a téměř neprůchozími pouštěmi.

Historie

Počátky historie Císařství sahají až do dob konce Magických válek předků a rozštěpení lidské civilizace.
Po osmnáct set let se Císařství rozrůstalo především na Saelnarinu, zabíralo menší kmeny a předstátní útvary a rozšiřovalo svůj světský i sakrální vliv.

Zámořské plavby

Snahy zjistit, co je za obzorem oceánu jsou v Císařství poměrně staré; četné výpravy končily nezdarem. Lodě vyplouvající ze západního pobřeží kontinentu byly ničeny silnými mořskými proudy, napadány laerin, mořskými draky i Ghrény. Cesta na Kierth z východní strany je vysoce riziková i v pozdních dobách kolonizace.
Nezdarem končily i mnohé výpravy z východního pobřeží.
Roku 37 př. cl. se však prvním lodím podařilo doplout až západnímu pobřeží Kierthu. Za necelých 40 let se pak podařilo zmapovat bezpečné mořské cesty a zlepšit zaoceánskou dopravu natolik, že mohla být zahájena násilná kolonizace Starého kontinentu.

Kolonizace Kierthu

Od počátku kolonizace se datuje Císařský letopočet; kolonizace tedy začíná roku 1 c.l.
Z počátku postupovala kolonizace poměrně rychle, země na západním pobřeží byly malé a roztroušené, bez vzájemné podpory. S postupováním do nitra kontinentu se ale menší země začaly sjednocovat, na podporu se přidaly i velká království z centrálních i východních částí kontinentu. Následné války byly o to ničivější.
Přes veškerý odpor Císařství stále postupovalo. S neustávající válkou ale narůstaly i výdaje, velkou armádu bylo neustále potřeba živit. Roku 295 už začínala být situace neúnosná a v Císařství po neúrodě vypukly hladomory.
Císařství se pomalu rozpadalo zevnitř.
Císař Tiniaros se o to víc zaměřoval na venkovního nepřítele, aby odvedl pozornost od vnitřních problémů.
Vedle hladomorů a stále menší přízní války u obyvatel pak válku zastavila Bitva u Haver která se stala zlomovou v historii válečnictví a etiky.
Mír uzavřený po této bitvě trval několik desetiletí.
O rok později nastoupil na Císařský trůn Karinias a nastolil mírovou politiku. Byly uzavřeny mírové smlouvy, Císařství posílalo humanitární pomoc do zničených oblastí.

Tři sta let trvající kolonizačními válkami se podařilo Císařství obsadit polovinu kontinentu.
Proti dalším výbojům Cístařství se pak začal východní Kierth více sjednocovat a vznikaly aliance.Související články:

Víra a magie Císařství

Císařský rod