Arkabanova Hvězda

Z WWN Wiki

Arkabanova Hvězda leží na východním pobřeží Kierthu. V minulosti se její území různě měnilo, v dobách své největší slávy zabírala celé východní pobřeží kontinentu, jindy se její rozloha redukovala skoro na pouhý městský stát.

Hlavním městem již od jejího počátku je Srdce Arkabanovy Hvězdy (i když celé jméno používá jen málokdo. Běžně si všichni vystačí s pouhým 'Hvězda'.)

Historie

Hvězda je nejstarším známým státním útvarem. Založena byla v roce 2037 př.c.l., což je více než 200 let před příchodem elfů.
Zakladatelé Hvězdy byli čtyři: Arkaba, Adimeran, Jaelin a Ornafees.

Magické války předků

Společně se založením Hvězdy se začaly magické války předků. Během těchto válek se formovala a vytvářelo používání magie, zakládala se odvětví magie a sepisovaly se první grimoáry.

Na Srdce Hvězdy Arkaba byla navázána mnohá kouzla a pečetěna zřídla, která zajistí Hvězdě ohromnou potenciální sílu i o tisíciletí později. Zároveň je zajištěno, že Hvězdě budou moci vládnout pouze jeho přímí potomci (a podle zlých jazyků si Arkaba zajistil potomků mnoho.)

Magické války předků trvaly až do roku 1883 př.c.l. Poté došlo k rozštěpení lidské civilizace. Akraba přežil konec válek o 17 let.

I po Arkabově smrti pokračovala Hvězda v rozvoji magie.

Elfí války

Roku 1810 př.c.l. přišli do tohoto světa elfové a nedlouho poté se rozpoutala staletí elfích válek na Kierthu. Elsia přinesli do světa nové prvky magie (především magii živlů), setkali se však s temnou magií a démonologií Hvězdy.
Elfí války trvaly až do roku 1440 př.c.l. Během nich se magické znalosti a zkušenosti Hvězdy rozrostly a neblahá pověst Hvězdy, jako země strašlivých temných mágů byla posílena.

Po Elfích válkách se Hvězda začala více uzavírat světu, zabývala se především svými vnitřními problémy.

Mor'Gar

Roku 184 př.c.l. byl založen Mor'Gar, tarnení město poblíž Hvězdy s mnoha východy na území Hvězdy i blízko hlavního města.

Císařská kolonizace

Z počátkem kolonizace Kierthu Císařstvím (kdy se začal počítat i císařský letpopočet) začala další vlna válek od západního pobřeží kontinentu.
Přesto, že země na západě postupně padaly, Hvězda měla příliš mnoho práce se svými vnitřními problémy, před světem byla uzavřená a válek o svobodu Kierthu se neúčastnila. Mnozí tuto pasivitu Hvězdě zazlívali; dalo se předpokládat, že kdyby se svou magií zasáhla, kolonizaci by mohla zvrátit.
Hvězda však ve válkách zůstala pasivní až do jejich konce a uzavření míru v roce 303 c.l.

Vallas

Významným vládcem v historii Hvězdy byl později Vallas, který vládl v letech 314 - 350.
Za jeho vlády se upevnily hranice Hvězdy a byla posilována hraniční kouzla. Největší 'opevňování' Hvězdy Vallas zahájil po roce 328, kdy tragicky přišel o ženu a několik dětí. Hvězdu poté uzavřel a nastolil krutou diktaturu.
Konec Vallasově tyranii učinil až Arglinův učeň Dalmayr. O této události se vypráví Legenda o smrti Vallase.

Dalmayr

Poté se vlády ve Hvězdě ujal právě Dalmayr.
Aby byl legitimním nástupcem vládce, oženil se s Vallasovou dcerou Arianou. (Někteří tvrdí, že tento svazek vznikl z lásky, jiní jej popisují jako čistě účelový.)
Dalmayrovým zástupcem se stal Lex, 'démon ze severu,' Vallasův učeň a spolupracovník. Tvrdí se, že to bylo nutné kvůli magii Hvězdy, která dovolí vládnout jen Arkabovým potomkům. Lex však možnost, že by byl Arkabovým potomkem důrazně popírá.

Dalmayrova vláda netrvala dlouho; tři roky po smrti Vallase zmizel neznámo kam na celých patnáct let. Mezitím Lex vedl úřednickou vládu. Dalmayr se do pozice vládce Hvězdy vrátil až roku 358 c.l.

Na počátku sedmdesátých let byla Hvězda okupována Savilem a vojsky tarnen.

Po konci Savilovy okupace se Hvězda začala konečně otevírat světu a navazovat dohody a spojenectví. Velkou překážkou byla nedůvěra a nepřátelskost ostatních království k zemi strašlivých temných mágů.